Home

Copyright © 2014 – West Side Detroit Polish American Historical Society

Please have a look at the MENU and SIDEBAR to navigate our website
Proszę spojrzeć na menu i bocznym panelu naszej strony

Welcome to our home on the internet, please enjoy your visit!
Zapraszamy do naszego domu w internecie, prosimy zadowolony z wizyty!

WEST SIDE DETROIT POLISH AMERICAN HISTORICAL SOCIETY

St. Colette Catholic Church
17600 Newburgh Rd.
Livonia, MI  48152
1/855-POLONIA (765-6642)
A 501(c)(3) Organization